» BS 25999

MSC Services - Консултанти по BS 25999

 

Стандартът BS 25999-2

Стандартът BS 25999-2 “Управление на непрекъсваемостта на бизнеса” e британски стандарт разработен от BSI и приет като международен стандарт, определящ изисквания към организацията на дейността с оглед осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса. Стандартът регламентира процесите и принципите на създаване на ефективна Система за управление непрекъсвамеостта на бизнеса като се базира на добри практики в тази област.

Стандартът е приложим за всякакъв тип организации, независимо от целите и мащаба им, но е особено подходящ за организации, извършващи дейности с висока степен на риск, в среда с висок потенциал за заплахи и висока чувствителност към внезапни прекъсвания на бизнес процеси (например финансови институции, здравни институции, телекоми, администрация и други).

Защо да внедрим система за управление на непрекъсвамеостта на бизнеса?

Причините за нуждата от внедряване на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса са пряко произтичащи от необходимостта от предпазване на жизнено важните за организацията процеси от прекъсване и осигуряване на стабилност в бизнеса. Основните предимства от внедряване на такава система са свързани с:

  1. Стабилност и непрекъсваемост на основните процеси в организацията
  2. Минимизиране на риска от загуби, свързани с неочаквани прекъсвания на дейността
  3. Увеличване на доверието към организацията от страна на партньорите
  4. Повишаване на конкурентоспособността

Системата за управление непрекъсваемостта на бизнеса, изградена съобразно изискванията на стандарта BS 25999-2, би позволила на организацията ви да продължи да извършва критично важните дейности дори при възникване на неочаквани обстоятелства.

Ползатата от нас

Специалистите от нашия екип могат да ви бъдат изключително полезни по време на целия процес на разработване и внедряване на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса, както и при подобряване на системата, одити за съотвтествие, обучения на персонала и други.

Одит за съответствие

Одитът за съотвтествие се състои в преглед на състоянието на процесите и практиките в организацията, анализа и оценката им въз основа изискванията на стандарта BS 25999-2. Одит за съотвтетсвие може да се извърши както преди започване разработката на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса, така и за компетентна външна оценка на внедрена такава.

Оценка на рисковете

Оценката на рисковете за важните активи на организацията е в основата на разработката и внедряването на ефективна система за управление непрекъсваемостта на бизнеса. Това е достатъчно отговорен процес, изискващ отлично познаване на методиките за оценка на риска и спецификата на вашата дейност. Нашите консултанти благодарение на своя опит в консултирането и одитирането на системи ще направят този процес значително по-сигурен и ефективен.

Обучение

Обучението на персонала и особено на мениджърския екип е от основните условия за ефективно внедряване и работа на системата за управление непрекъсваемостта на бизнеса. Затова ние ви предлагаме широк набор от програми за обучение, включващи лекции, практическа работа, ролеви игри и др.

Сертификация

Сертификацията е процес на оценка на вашата система за управление непрекъсваемостта на бизнеса от сертифициращ орган спрямо изискванията на стандарта BS 25999-2. При успешно преминаване на сертификационните одити вие ще получите от акредитирания орган Сертификат, който гарантира на вашите партньори съответствието на системата ви с изискванията на стандарта. В този процес особено важна е финалната подготовка преди провеждане на сертификационните одити.

Благодарение на своя опит като одитори към различни сертифициращи организации нашите експерти ще ви окажат ценна методическа помощ при подготовка за сертификационните одити, както и по време на самите одити.

Ако желате да проверите дали всичко написано по-горе е вярно, има само един начин: проверете ни на практика !

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637