» ISO 22301

 

MSC Services - Консултанти по ISO 22301Стандартът ISO 22301

Стандартът ISO 22301 Societal security “Business continuity management systems - Requirements” e международен стандарт, определящ изискванията към създаването, внедряването и поддържането на система за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ) като се базира на британския стандарт BS 25999-2.
Основните различия между новия международен стандарт и BS 25999-2 се изразяват в:
- по-голямо детайлизиране на изискванията към плановете за осигуряване непрекъснатостта на бизнеса, включително плановете за възстановяване;
- детайлизиране на изискванията по отношение на измерването;
- акцентиране върху оперативното планиране и внедряване на механизми за контрол на СУНБ.
Стандартът е приложим за всякакъв тип организации, независимо от целите и мащаба им, но е особено подходящ за организации, извършващи дейности с висока степен на риск, в среда с висок потенциал за заплахи и висока чувствителност към внезапни прекъсвания на бизнес процеси (например финансови институции, здравни институции, телекоми, администрация и други).

Защо да внедрим система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса?
Причините за нуждата от внедряване на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса самного и пряко произтичат от необходимостта от предпазване на жизнено важните за организацията процеси от прекъсване и осигуряване на стабилност в бизнеса. Основните предимства от внедряване на такава система са свързани с:
- Стабилност и непрекъсваемост на основните процеси в организацията
- Минимизиране на риска от загуби, свързани с неочаквани прекъсвания на дейността
- Увеличаване на доверието към организацията от страна на партньорите
- Повишаване на конкурентноспособността
Системата за управление непрекъсваемостта на бизнеса, изградена съобразно изискванията на стандарта ISO 22301, би позволила на организацията ви да продължи да извършва критично важните дейности дори при възникване на неочаквани обстоятелства.

Ползатата от нас
Специалистите от нашия екип могат да ви бъдат изключително полезни по време на целия процес на разработване и внедряване на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса, както и при подобряване на системата, одити за съответствие, обучения на персонала и други.

Одит за съответствие
Одитът за съответствие се състои в преглед на състоянието на процесите и практиките в организацията, анализа и оценката им въз основа изискванията на стандарта ISO 22301. Одитът за съответствие може да се извърши както преди започване разработката на система за управление непрекъсваемостта на бизнеса, така и за компетентна външна оценка на внедрена такава.

Оценка на рисковете
Оценката на рисковете за важните активи на организацията е в основата на разработката и внедряването на ефективна система за управление непрекъсваемостта на бизнеса. Това е достатъчно отговорен процес, изискващ отлично познаване на методиките за оценка на риска и спецификата на вашата дейност. Нашите консултанти благодарение на своя опит в консултирането и одитирането на системи ще направят този процес значително по-сигурен и ефективен.

Обучение
Обучението на персонала и особено на мениджърския екип е от основните условия за ефективно внедряване и работа на системата за управление непрекъсваемостта на бизнеса. Затова ние ви предлагаме широк набор от програми за обучение, включващи лекции, практическа работа, ролеви игри и др.

Сертификация
Сертификацията е процес на оценка на вашата система за управление непрекъсваемостта на бизнеса от сертифициращ орган спрямо изискванията на стандарта ISO 22301. При успешно преминаване на сертификационните одити вие ще получите от акредитирания орган Сертификат, който гарантира на вашите партньори съответствието на системата ви с изискванията на стандарта. В този процес особено важна е финалната подготовка преди провеждане на сертификационните одити.
Благодарение на своя опит като одитори към различни сертифициращи организации нашите експерти ще ви окажат ценна методическа помощ при подготовка за сертификационните одити, както и по време на самите одити.

Ако желате да проверите дали всичко написано по-горе е вярно, има само един начин: проверете ни на практика !

 

 

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637