Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services)

Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 9001, ISO 31000, BS 25999

Нашите Услуги

Консултиране

при внедряване на системи за управление

повече

Одитиране

на системи за управление

повече

Обучения

по съответните стандарти и системи за управление

повече

Помощ

и методически указания за проекти по оперативни програми

повече

» За нас


НОВИНИ

Международната организация по стандартизация ISO публикува новата версия на стандарта ISO / IEC 27002:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls ....... прочети повече

MSC Services - Консултанти по ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services)
е консултантска къща, предлагаща високо квалифицирани услуги в областта на обучението, консултирането и одитирането на системи за управление на качеството, сигурността на информацията, услугите, непрекъсваемостта на бизнесa. Екипът ни предоставя помощ за целия процес по разработка, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление, както и при извършване на обучения, вътрешни одити, анализ на съотвтествието с изискванията на станадртите.

Предлагаме професионално консултиране при внедряване на системи за управление на :

Качеството - ISO 9001
Сигурността на информацията - ISO 27001
Сигурността на личната информация - ISO 27701
Услугите - ISO 20000
Непрекъсваемостта на бизнеса - ISO 22301,

както и Интегрирани системи, съдържащи всички или част от изброените по-горе като подсистеми.

Управление на риска - ISO 31000.

Основните стандарти, чиито изисквания са във фокуса на дейността ни са:

ISO 9001 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление на качеството

ISO 27001 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление сигурността на информацията

ISO 27701 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление сигурността на личната информация

ISO 20000 – Стандарт, определящ изисквания към системи за управление на  услугите

ISO 22301 - Стандарт, определящ изисквания към системи за управление непрекъсваемостта на бизнес процесите 

ISO 31000 – Стандарт, определящ изискванията към управление на риска.

Нашият екип обединява познанията на консултанти със сериозен опит в областта на сертификацията и консултирането на системи за управление на качеството, сигурността на информацията, управлението на услугите, непрекъсваемостта на бизнес процесите като част от тях са и сертифицирани одитори от Mеждународния регистър на сертифицираните одитори IRCA London и Борда за професионално оценяване и сертификация PECB Montreal.

Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД (MSC Services) е оторизиран партньор за обучения на Борда за професионално оценяване и сертификация PECB Montreal.

Ако желаете да получите цена и условия за работа на нашите консултанти по системи за управление (ISO системи), свържете се с нас чрез формата за обратна връзка.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637