» PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) е стандарт за подобряване сигурността на данните на картодържатели на платежни карти в процеса на достъп до, обработка, предаване и съхранение. Стандартът е разрaботен от органзиацията PCI SSC (PCi Security Standards Council), учредена от водещите марки за картови разплащания: Master Card Worldwide, Visa Inc., JCB International, American Express, Discover Financial Services.
Изискванията на стандарта са груприрани в 12 групи изисквания.

Management Systems Consulting Services предлага два типа услуги, свързани със стандарта:
- провеждане на одит за съответствие с изискванията на стандарта;
- консултиране по привеждане в съответствие с изискванията на стандарта.

Опитът на одиторите и консултантите ни в различни области на сигурността на информацията и ИТ управлението (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 31000) гарантира качеството на предлаганите от нас услуги.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637