» КИБЕРСИГУРНОСТ

В днешните времена на динамично развитие на информационните технологии бизнесът става все по-зависим от тях. Нарастващата зависимост поражда и по-значителни рискове, свързани с информационните технологии и особено такива, породени от използване на публичната мрежа.

С оглед минимизиране рисковете за киберсигурността беше приет Закон за киберсигурност, отнасящ се до широк кръг организации от различни сфери на икономиката и социалната сфера както следва: държавна и общинска администрация, енергетика, здравеопазване, транспорт, финанси, доставчици на интернет, електронни магазини и други.

Използвайки богатия опит на своите консултанти в областта на сигурността на информацията MSC Services предлага следните услуги в областта на киберсигурността:

- Одит за съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност
- Технически тестове в областта на киберсигурността
- Консултантски услуги за привеждане към изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност.

Потърсете ни и нашите консултанти ще Ви помогнат да намалите рисковете в областта на киберсигурността както и сериозните санкции от пропуски в прилагане на изискванията на Закон за киберсигурност и свързаната с него Наредба за за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637