» Софтуер

Мениджмънт Систъмс Кансълтинг Сървисиз ООД е партньор-консултант на английския производител на специализиран софтуер за управление на риска Acuity Risk Management. Stream Integrated Risk Manager е експертно инженерно софтуерно решение, което е лесно да се конфигурира чрез потребителския си интерфейс. STREAM може да бъде персонализиран чрез библиотеки от контроли, рискове, категории инциденти и списъци на активите в рамките на няколко часа. Потребителите могат да качват предварително конфигурирано съдържание от Acuity Risk Management или лесно да добавят свое собствено съдържание, за да да изградят бързо свое собствено интегрирано решение, покриващо всички GRC категория - от кибер риск, IT сигурност и управление на веригата за доставки до управление на Enterprise риска.

Продуктовата гама STREAM се състои от софтуера STREAM, предварително конфигурирано приложно съдържание  и помощни програми. Множество издания на STREAM Single - user (SU) и Multi - user (MU) софтуера са на разположение, за да отговарят на Вашите изисквания и бюджет. Приложното съдържание включва каталози на контроли, рискове, класове активи и схеми за оценка с различни взаимовръзки, които могат да бъдат качени на STREAM софтуера. Помощните програми Ви позволяват бързо и лесно да качите съдържанието си върху STREAM софтуера.

За повече информация можете да посетите www.acuityrm.com.

Контакти

  • 1111 София ул. Гео Милев 47, бл.2
  • office@mscservices.eu
  • +359 2 4422 637
  • +359 889 622 637